Jazzisea

Programa musical sobre o jazz en Galicia e en todo o mundo. Cada programa consta de: unha columna sobre o jazz en Galicia; unha columna sobre o jazz na rexión iberoamericana (sección Jazzmux); unha columna sobre o jazz en xeral (outras partes do mundo, relación entre o jazz e outras músicas, artes, actualidade, historia, filosofía, outros podcasters de jazz, etc.)

Equipo: Coralie Yap-Chine