Código ético

A linguaxe é a ferramenta esencial de todo comunicador, polo tanto toda persoa que colabore nesta emisora universitaria debe coidar os termos a utilizar e rexerse polos seguintes principios básicos:

  1. Tratar a todas as persoas e oíntes con respecto e cortesía.
  2. Velar para que os contidos dos programas non sexan racistas nin utilicen unha linguaxe discriminatoria.
  3. Coidar o uso da linguaxe e o humor por parte dos redactores, produtores e locutores.
  4. Facer uso dun léxico sinxelo pero sen utilizar palabras malsoantes nin caer na vulgaridade.
  5. Non promover nin incentivar a violencia baixo ningunha das súas formas e tomar posición en casos de discriminación, violación, inxustiza e/ou violencia de calquera tipo.
  6. Promover un espírito creativo e innovador onde o plaxio sexa considerado unha ofensa grave.
  7. Ter sempre presente o espírito docente propio da misión universitaria.
  8. Promover a pluralidade cultural e social.
  9. Consultar varias fontes e establecer a súa idoneidade, co propósito de acadar unha información obxectiva.
  10. Contar cunha adecuada planificación, onde a improvisación ou o traballo en directo estean sempre enmarcados dentro dun esquema (guión) previamente preparado.