Sobre a Asociación

A Asociación Universitaria Cultural Radio campUSCulturae é unha organización sen ánimo de lucro que foi creada en 2015 polo equipo coordinador de Radio campUSCulturae naquel momento para darlle continuidade á iniciativa posta en marcha ao abeiro do proxecto campUSCulturae o 13 de febreiro de 2014: a Radio campUSCulturae.

Os membros fundadores da asociación, e tamén da primeira Xunta Directiva, foron: J. Antonio España (Toni) como presidente, Jonathan Barral como vicepresidente, Germán P. Valcarce como secretario, Iria Piñeiro como tesoureira e Xosé Antonio Neira como vocal.

A actual Xunta Directiva está formada polos seguintes membros:

 • Presidente: Jonathan Barral Otero
 • Secretario: David Leiro Magdalena
 • Tesoureira: Iria Piñeiro Verde
 • Vocal: José Antonio España Faqué
 • Vocal: Germán Pablo Valcarce González

Os principais fins da Asociación son:

 • Divulgar e dar a coñecer a creación de contidos informativos, culturais, recreativos e divulgativos en formato radiofónico e multimedia.
 • Dar cabida a formas de expresión informativa e comunicativa na que poidan participar aquel as persoas ou colectivos vencellados á Asociación.
 • Promover a radio, en formato multimedia, como medio e canle para a democracia, a participación, o pluralismo e o respecto e promoción da diversidade.
 • Investigar sobre novas formas e formatos no ámbito da creación e da comunicación.
 • Potenciar a comunicación e a información relativa á vida universitaria.

Para levar a cabo os seus fins, a asociación poderá organizar as seguintes actividades:

 • A produción, realización e difusión de contidos radiofónicos.
 • A organización de actividades formativas, divulgativas e de promoción relacionadas coa radio e a Universidade.
 • A realización, produción e difusión de material multimedia sobre os contidos relacionados cos fins da Asociación.
 • O mantemento dunha programación radiofónica e multimedia con vocación de continuidade e sen ánimo de lucro.

Tamén podes ver aquí os estatutos da asociación.