Envía a túa proposta

En Radio campUSCulturae estamos abertos a propostas de contidos para a radio. Se tes algunha idea e queres poñela en marcha, cóntanola no seguinte formulario e poñerémonos en contacto contigo o máis pronto posible.

Nome do programa

Persoas integrantes do programa

Email da persoa responsable do programa

Teléfono de contacto

Facultade(s) ás que están adscritos (no caso de formar parte da USC)

Sinopse do programa

Duración

Periodicidade

Lingua(s) na(s) que se realizaría o programa

Acepto o cumprimento das normas e do código ético de Radio campUSCulturae, e permito que Radio campUSCulturae poida emitir este programa a través das súas diferentes plataformas e usar o seu contido en accións de promoción tanto do propio programa como da radio.