Estudio 54

Equipo: Iria Piñeiro
Sinopse: Programa sobre música que trata un artista ou grupo en cada edición.
Lingua de emisión: castelán