Proxecto campUSCulturae

campUSCulturae é un proxecto da Universidade de Santiago de Compostela, dirixido polo profesor Xosé Antonio Neira Cruz, a prol das culturas do mundo, do entendemento multicultural e do fomento da diversidade e o pluralismo. Considerar a importancia das culturas (nomeadamente as minoritarias, máis acosadas por perigos que afecten á súa continuidade e pervivencia) parécenos unha oportunidade para manter a biodiversidade cultural do planeta, ofrecendo á nosa lingua e cultura a posibilidade de establecer procesos de retroalimentación con outros códigos lingüísticos e culturais.

campUSCulturae propón unha visión anovada sobre cuestións fundamentais para unha universidade do século XXI, a saber:

 1. Promover o diálogo intercultural
 2. Dar lugar á creación de plataformas de mutuo coñecemento e entendemento entre pobos e individuos procedentes de distintas culturas do mundo
 3. Apoiar proxectos de fomento das culturas ou grupos sociais menos protexidos ou en perigo de desaparición
 4. Fomentar a proxección e difusión das linguas minoritarias do mundo
 5. Abordar as diferenzas e a diversidade cultural desde parámetros non paternalistas, non colonialistas, igualitarios e de cooperación
 6. Visibilizar formas de vida, experiencias de persoas ou de grupos, rompendo cos tabús preconcibidos ou cos tópicos universalistas que devalúen o feito diferencial
 7. Crebar tabúes e prexuízos que obran en contra da diversidade social e cultural
 8. Dar voz e presenza aos máis novos e ás obras literarias e artísticas concibidas para eles e elas desde a diversidade de linguas, estilos, xéneros e sensibilidades

campUSCulturae estrutúrase a través dos seguintes contedores xerais:

 • Biblioteca campUSCulturae das literaturas infantís e xuvenís do mundo
 • Centro do Diálogo Intercultural
 • Museo Internacional da Ilustración
 • Centro Internacional da Creatividade
 • campUSCulturae RTV (ao redor do cal se creou Radio campUSCulturae)