Al Detalle

Logo Al Detalle
Equipo: Jonathan Barral, Ana García Vázquez e Sabela González García
Sinopse: Programa semanal marcado pola actualidade informativa en formato de reportaxes monográficas.
Lingua de emisión: castelán