Calidoscopio campUSCulturae

Microespazos informativos sobre os contidos do proxecto campUSCulturae, así como sobre temáticas relacionadas coa diversidade lingüística, a interculturalidade, a inclusión das persoas en risco de exclusión social e a creación literaria e artística en códigos minoritarios.